[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ผลการประเมินภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563)

 
แผนผังหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง
ครู
สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริเพ็ญ ช่างเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ
สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์
ครูชำนาญการ
สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย์
ครู
สอน
Click ดูประวัติ
นายอาทิตย์ เก่งสาริกิจ
ครูชำนาญการ
สอน
Click ดูประวัติ
นายวิบูลย์ ชาวระหาญ
ครู
สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์
ครู
สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ภาษาไทย
3 : คณิตศาสตร์
4 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 : สังคมศึกษา
6 : ภาษาต่างประเทศ
7 : สุขศึกษาพลศึกษา
8 : ศิลปะ
9 : การงานอาชีพ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5
โทรศัพท์::056-019765::
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5