[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมต่างๆ
เรื่อง : กิจกรรมงานเกษียณ
โดย : admin
เข้าชม : 594
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้จัดงานให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน 2561 ทั้งสิ้น 8 ท่าน

1. นางสาวเฉิดฉัน  จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ชันตะ  
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
3. นายวีระ  สีเข้ม ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางวันทนีย์  สีเข้ม  ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสุรีย์  ชัยชนะดี  ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางซ่อนกลิ่น  ภู่ประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางจณา  ใจแสน  ครูชำนาญการพิเศษ
8. นายสมบูรณ์  ม่วงเรือง ช่างไม้ 
โดยงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์


  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คำกล่าวรายงานแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ
ในงานแสดงมุทิตาจิต โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ในปี 2561
โดยนายเรืองศักดิ์ จิ๋วประหัตถ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 8 กันยายน 2561
-------------------------
เรียน  ท่านนายอำเภอมโนรมย์ ประธานในพิธีที่เคารพ
        ผมนายเรืองศักดิ์ จิ๋วประหัตถ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามของคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้
        สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูจึงร่วมมือ ร่วมใจกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตขึ้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.    เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ
ที่ได้ทำคุณประโยชน์ แก่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
2. เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ  ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน
3. เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ และสร้างความรักความผูกพัน
ในสถาบัน
        ซึ่งในวันที่ 30 กันยายนนี้ ครูและบุคลากรของโรงเรียน จะครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู 6 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน ในโอกาสนี้กระผม ขอเรียนเชิญนายอำเภอมโนรมย์ ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ขอกราบเรียนเชิญครับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ
ในงานแสดงมุทิตาจิต โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ในปี 2561
โดยนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล  นายอำเภอมโนรมย์
วันที่ 8 กันยายน 2561
---------------------
ท่านประธานจัดงานมุทิตาจิต และผู้มีเกียรติทุกท่าน
        ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ของครูและบุคลากรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ในวันนี้
        โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาตามลำดับ จนเป็นปึกแผ่นมั่นคง บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ และประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะอาศัยกำลังสติปัญญา กำลังกาย กำลังใจ ของทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตลอดระยะเวลาอันยาวนานในการรับราชการ 
         ภารกิจด้านการจัดการศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญ ละเอียดอ่อน มีขอบข่ายการดำเนินการที่กว้างขวาง และต้องอาศัยระยะเวลานานกว่าจะมองเห็นผลที่ได้รับ ถือเป็นภารกิจที่หนัก ดังนั้นการที่ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการมาด้วยระยะเวลายาวนาน จนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านเป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเข้มแข็ง  มีความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร และการสอนจนมีผลลัพธ์ที่ดีต่อโรงเรียน เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคล     สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ  ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังที่จะได้จดจำเป็นแบบอย่าง และนำไปปฏิบัติในด้านการทำงาน หรือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
       การเกษียณอายุราชการไม่ได้หมายความว่า เป็นการสิ้นสุดภาระหน้าที่จะพึงมีต่อประเทศชาติเสียทั้งหมด การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงข้อกำหนด ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มานาน ได้พักผ่อนจากงานประจำที่ต้องเหน็ดเหนื่อย และตรากตรำ อย่างไรก็ตามแม้ว่าท่าน จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ในด้านสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ที่มีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่มีอย่างเต็มเปี่ยม ยังเป็นกำลังสำคัญที่จะยังสามารถนำสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้ต่อไป
          สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง  การรับราชการของท่านมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ เปรียบกับคำสุภาษิตที่ว่า “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” มาถึงวันนี้ท่านได้พิสูจน์คุณค่าในตัวท่านให้ทุกคนประจักษ์ ขอคุณความดีที่ท่านสั่งสมมาเกื้อหนุนให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจอิ่มเอม และมีชีวิตครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ตลอดไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกในงานมุทิตาจิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ อาคารโดมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
โดยนางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ
------------------------
เรียน  ท่านนายอำเภอมโนรมย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารทุกองค์กร และท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่าน
         
     ดิฉันและผู้เกษียณอายุราชการทุกคน รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู นำโดยท่านนายกเรืองศักดิ์ จิ๋วประหัตถ์  ได้จัดงานให้แก่แสดงมุทิตาจิตให้กับเราที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้ ถึงแม้ว่าเราจะเกษียณอายุราชการไป แต่ความรักความผูกพันที่มีต่อทุกท่าน และสถาบัน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์แห่งนี้ยังจะคงอยู่ตลอดไป
 
ขอขอบคุณท่านนายอำเภอมโนรมย์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานในวันนี้  ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเราให้เกียรติมาร่วมงาน ขอขอบคุณทุกคำอวยพรและน้ำใจไมตรีที่มีให้ ขอให้ทุคำอวยพรที่มีให้กับเราจงกลับคืนสู่ท่านด้วยเสมอกัน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรมต่างๆ5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมค่ายยกระดับผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-net 22/ก.ค./2562
      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 12/ก.ค./2562
      อบรมเยาวชนต้นกล้าขยายผลการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1/ก.ค./2562
      กิจกรรมวันสุนทรภู่ 27/มิ.ย./2562
      กิจกรรมCover Dance ในโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติ TO BE NUMBER ONE 27/มิ.ย./2562

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ jupitercomjack@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป