อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

สอบปลายภาค (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
วันที่ 23-24 กันยายน 2561 ทางโรงเรียนจะดำเนินการสอบปลายภาค
เข้าชม 120  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2561