ชื่อ - นามสกุล :นายเสกสรร คำสำรวย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :127 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน