เข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
โทรศัพท์ 056-019-765 E-mail : contact@ulitphaiboon.ac.th